Home / Modifications Olli / New Windows 20

Search in this set

After a new experience a new solution was needed
Na alweer een nieuwe ervaring, was een nieuwe oplossing nodig

While it rained, we wanted to make some coffee inside. For this it's needed to open a window.
But due to the sliding windows it rained inside. 
A hinge window can solve this, and so we ordered 4 new hinge windows from Dometic.
Type is S4, and it also gives us a nice surplus: An integrated flynet and curtain.Tijdens een regenbui wilden we binnen in Olli koffie maken. Daarvoor moeten we een raam open zetten.
Maar doordat we schuiframen hadden, regende het binnen.
Een scharnierend raam kan hier een oplossing bieden, en dus bestelden we 4 nieuwe S4 ramen van Dometic.
Deze geven ons nog een mooie extra, een ingebouwd vliegenraam en gordijn.